Δημοσίευση: 13 / 8 / 2019
Ψήφος εμπιστοσύνης στον όμιλο Attica από το επενδυτικό κοινό
Ο Όμιλος Άττικα Επένδυσε πάνω από 375 εκατ. ευρώ ζητώντας ομολογίες όταν η ανάγκη της εταιρείας ήταν για 175 εκατ.

«Το επενδυτικό κοινό αναγνώρισε στον όμιλο Attica θετικές προοπτικές για το μέλλον της και επένδυσε πάνω από 375 εκατ. ευρώ ζητώντας ομολογίες όταν η ανάγκη της εταιρείας ήταν για 175 εκατ. Η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας έκδοσης ομολογιών από την Attica ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης στον μεγαλύτερο ακτοπλοϊκό όμιλο της χώρας, ο οποίος επιτελεί ένα πολύ σημαντικό ακτοπλοϊκό έργο» επισημαίνει ο τραπεζίτης Γιώργος Ξηραδάκης για τις εξελίξεις στην ελληνική ακτοπλοΐα:

«Ο όμιλος κατάφερε να αναχρηματοδοτήσει περίπου το 50% του δανεισμού της με επιτόκιο που διαφοροποιείται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα. Ειδικότερα, στα τέλη του πρώτου εξαμήνου της περυσινής χρήσης το μέσο κόστος επιτοκίου ήταν της τάξεως του 5,75% ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση έχοντας επιτόκιο 3,40% θα επιτρέψει στην εταιρεία να μειώσει τα ετήσια κόστη εξυπηρέτησης του χρέους της».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ξηραδάκη, συνοπτικά το ομόλογο ορόσημο για την Ελληνική Ακτοπλοϊκή Αγορά έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· Ελκυστική απόδοση του εταιρικού ομολόγου στο 3,4%. Αποτελεί δυσεύρετη απόδοση αν ληφθεί υπόψη ότι τα επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών τείνουν προς το μηδέν.

 
· Το ομόλογο προσφέρει εμπράγματες εξασφαλίσεις σε τέσσερα πλοία, των οποίων η συνολική, εύλογη αξία έχει υπολογιστεί στα €221 εκατ., υπερκαλύπτοντας την ονομαστική αξία του.

 
· Το ομόλογο είναι διασυνδεδεμένο με συγκεκριμένους οικονομικούς αριθμοδείκτες που οφείλει να τηρεί η ακτοπλοϊκή, διασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω τους ομολογιούχους.

· Η διάρκεια του ομολόγου είναι πενταετής χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής μετά τη συμπλήρωσης διετίας από την έκδοση.

· Το ομόλογο έχει βαθμολογηθεί ως χαμηλού ρίσκου. Η ICAP του έχει δώσει βαθμό ΒΒ στην πρώτη κλίμακα του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου. 

· Είναι διαπραγματεύσιμο στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.

newmoney.gr

 

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn