Δημοσίευση: 29 / 9 / 2017
Δ. Θεοδωρακόπουλος: Το σύστημα Laros παρέχει αυτογνωσία της λειτουργίας του πλοίου
O Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος Senior Director της Prisma Electronics, μιλά στο maritiems.gr για τις νέες τεχνολογίες και πως οι ναυτιλιακές εταιρείες που τις εφαρμόζουν αποκτούν ένα σημαντικό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(Α-Δ) Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος Senior Director Prisma Electronics, Δημήτρης Μακρής IT Administrator Andriaki Shipping Co, Phil Tinsley Maritime Security BIMCO, Γιώργος Λάιος Business Development Manager N.J. Goulandris Maritime Inc Η συζήτηση με τον κ. Θεοδωρακόπουλο έγινε στα πλαίσια του 3rd ShipIT conference την 27/09
Αναφέρεται στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και στο καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, Laros, ενώ προτείνει λύσεις για το σοβαρό θέμα της κυβερνοασφάλειας.  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών σε πιο βαθμό καθιστά τη ναυτιλιακή εταιρεία ανταγωνιστικότερη;

Οι ναυτιλιακές εταιρίες με οδηγό τις νέες τεχνολογίες μπορούν να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές εφαρμόζοντας μια σειρά από καινοτομίες στο software & στο Hardware. Σήμερα η επικοινωνία των πλοίων με την στεριά  είναι ευκολότερη φθηνότερη  και τις περισσότερες φορές συνεχής επιτρέποντας την ασφαλέστερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων (πλοήγησης -ειδικών αισθητήρων ελέγχου κ.α) και  η δυνατότητα παρακολούθησης αυτών με καινοτόμα συστήματά τηλεμετρίας όπως το Laros επιτρέπουν στις Ναυτιλιακές εταιρίες να έχουν άμεση επίγνωση της συμπεριφοράς του στόλου τους σε πραγματικό χρόνο. Επίσης η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών επιτρέπει την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την πλήρη υποστήριξη των πληρωμάτων από την ξηρά .

Πώς η Prisma Electronics αντιμετωπίζει το θέμα για την κυβερνοασφάλεια;

Σίγουρα η πολυδιάστατη διασύνδεση  εγκυμονεί και κινδύνους, όπως παρουσιάστηκαν από διακεκριμένους ομιλητές  του 3rd Ship IT Conference για αυτό είναι σημαντικό  να εφαρμόζονται λύσεις αντιμετώπισής τους ακολουθώντας διεθνή standards και βέλτιστες πρακτικές από τις Ναυτιλιακές εταιρίες αλλά και από τους κατασκευαστές.

H εταιρία μας Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ λειτουργεί με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO EN 9001:2008 της TUV HELLAS. Το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καλύπτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη την κατασκευή ηλεκτρονικών, το λογισμικό και τις εφαρμογές για ολοκληρωμένες ασφαλείς λύσεις πληροφορικής.

Η εταιρία είναι επίσης πιστοποιημένη με ISO 20000 και ISO 27001 στον τομέα IT and Ασφάλειας Πληροφοριών. Επίσης το Υπουργείο Άμυνας έχει πιστοποιήσει την Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ.

Το προσωπικό της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και δεξιότητες, είναι εξοικειωμένο με τα διεθνή standards της αμυντικής βιομηχανίας και τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας και εμπιστευτικότητας.

Το σύνολο των στελεχών παραγωγής έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί με IPC-STD-001 & IPC-WHMA-620A. Το δε προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των ηλεκτρονικών έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί με τα standards J-STD-001 and IPC-WHMA-610C. Πρόσφατα, προσωπικό της επιχείρησης πιστοποιήθηκε στη συναρμολόγηση (SMT & ΤΗΤ) ηλεκτρονικών για εφαρμογές διαστήματος, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος: ECSS-ST-Q-70-08C, ECSS-ST-Q-70-38C και ECSS-ST-Q-70-28C.

Περιγράψτε μας με λίγα λόγια το σύστημα Laros της Prisma Electronics.

Το LAROS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύρματης συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων  για την απόδοση του πλοίου - στόλου  που βασίζεται σε καινοτόμο hardware και εξελιγμένο Software. Η μοναδική δομή συλλογής δεδομένων του LAROS επιτρέπει την ταχεία εγκατάσταση του μαζί με την αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και  τις διεπαφές από αισθητήρες . Υιοθετώντας  το σύστημα Laros μια ναυτιλιακή αποκτά άμεσα πλήρη και εμπεριστατωμένη επίγνωση της κατάστασης του πλοίου - στόλου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου απολαμβάνει μεταξύ άλλων:  Automated Reporting, Hull and propeller performance Monitoring, Main Engine Condition Monitoring, Voyage Parameters Monitoring and Optimization and Regulatory compliance. Επίσης μπορεί να τροφοδοτήσει με δεδομένα οποιοδήποτε ERP ή άλλα πληροφοριακά συστήματα που μπορεί να διαθέτει μια Ναυτιλιακή εταιρεία.

Το σύστημα Laros είναι εγκαταστημένο και λειτουργεί σε εκατοντάδες πλοία της Ελληνικής και διεθνούς ποντοπόρου ναυτιλίας παρέχοντάς αυτογνωσία της λειτουργίας τους στις ναυτιλιακές εταιρίες που το έχουν υιοθετήσει συμβάλλοντας στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση τους και βοηθώντας τα πληρώματα στην ευκολότερη διαχείριση των εργασιών τους.

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn