Τετάρτη, Μαϊος 31, 2023
07/10/2015

Νέα δωρεά €2,5 εκατομμυρίων από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Το ΙΣΝ ανακοινώνει νέα δωρεά, συνολικού ύψους €2,5 εκατομμυρίων, για την υποστήριξη του Προγράμματος Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», σε δημόσια σχολεία της χώρας, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016).

Από τα συνολικά €2,5 εκατομμύρια της νέας δωρεάς, το €1 εκατομμύριο θα διατεθεί άμεσα για την ενίσχυση του Προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο €1,5 εκατομμύριο θα δωρισθεί με τη μέθοδο των συμπληρωματικών κονδυλίων (matching funds). Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis (www.PROLEPSIS.gr).

Από την έναρξη του Προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», τον Απρίλιο του 2012, έως σήμερα, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει συνολικά €21 εκατομμύρια, συνυπολογίζοντας και τη δωρεά με τη μέθοδο matching funds, για την ενίσχυσή του, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες που δημιούργησε η κρίση και οι οποίες πλήττουν ιδιαίτερα τον ευαίσθητο πυρήνα της κοινωνίας μας, τα παιδιά.

Η νέα δωρεά θα υποστηρίξει άμεσα περίπου 3.800 μαθητές, αλλά και τις οικογένειές τους, σε σχολεία που παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά επισιτιστικής ανασφάλειας. Τα σχολεία βρίσκονται κυρίως σε μεγάλες πόλεις, όπου παρατηρείται εντονότερη συσσώρευση των συνεπειών της συνεχιζόμενης κρίσης.

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά δεδομένα που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Prolepsis, σε σχολεία ευπαθών περιοχών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, το ποσοστό των μαθητών που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια ξεπερνά το 50\%. Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, ιδίως καθώς αναφέρεται σε προηγμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρχές του 21ου αιώνα. Αν και το ζήτημα έχει λάβει αρκετή δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος του προβλήματος παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό. Παρότι οι προσπάθειες του Ινστιτούτου Prolepsis έχουν συγκεντρώσει πόρους και από άλλους δωρητές, ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα παραμένει μικρότερος από τη σχετική ζήτηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, πέραν της νέας δωρεάς ύψους €1 εκατομμυρίου, το ΙΣΝ θα στηρίξει το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» με επιπλέον €1,5 εκατομμύριο, με τη μέθοδο των συμπληρωματικών κονδυλίων (matching funds), παρέχοντας δηλαδή δωρεά ίσης αξίας για κάθε €100.000 που θα συγκεντρώσει το Ινστιτούτο Prolepsis από άλλους δωρητές για τους σκοπούς του Προγράμματος. Ο μηχανισμός συμπληρωματικών κονδυλίων ενεργοποιείται με τις συνεισφορές που το Ινστιτούτο Prolepsis θα διασφαλίζει από ιδιώτες, εταιρίες, ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.ά. Σκοπός της επιπλέον δωρεάς είναι να ενταχθούν περισσότερα σχολεία στο Πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, να λάβουν στήριξη περισσότεροι μαθητές.

Επιπλέον, με τη μέθοδο των συμπληρωματικών κονδυλίων (matching funds), το ΙΣΝ επιδιώκει να ενθαρρύνει και άλλους δυνητικούς υποστηρικτές, να ενισχύσουν έμπρακτα το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους, στο μέτρο των δυνάμεών του, για το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Μέσα στις τόσο δύσκολες συγκυρίες, στις οποίες βρίσκεται η χώρα, υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», οι οποίες συμβάλλουν στην ανακούφιση των συνανθρώπων μας και, ιδίως, των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά μας. Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε το πρόγραμμα, στο μέτρο πάντα των δυνατοτήτων μας. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε το όριο των δυνάμεών μας, που είναι εξ ορισμού συμπληρωματικές, και αναρωτιόμαστε, αν όχι τώρα, πότε, θα βρεθούν και άλλοι αρωγοί στις προσπάθειες της κοινωνίας πρόνοιας, ώστε να προσπαθήσουμε, όλοι μαζί, να εξαλείψουμε την ανάγκη μια ώρα αρχύτερα;»

Σημειώνεται ότι, η εταιρεία Deloitte πραγματοποίησε, για λογαριασμό του Ιδρύματος, μελέτη αξιολόγησης του Προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», για την πιλοτική φάση υλοποίησής του (Απρίλιος-Ιούνιος 2012) καθώς και για τα σχολικά έτη 2012-2014. Η μελέτη, η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα και την πολλαπλώς θετική επίδραση του συγκεκριμένου Προγράμματος, είναι αναρτημένη εδώ.

Οι δωρεές του ΙΣΝ για την ενίσχυση του Προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», από το 2012 έως σήμερα, αντιπροσωπεύουν περίπου 10\% της συνολικής, έκτακτης Πρωτοβουλίας του Ενάντια στην Κρίση, ύψους €200 εκατομμυρίων.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας