Παρασκευή, Δεκέμβριος 02, 2022
24/09/2022

Κάλυψη των margins με δικαιώματα CO2, περισσότερες τραπεζικές εγγυήσεις και ομόλογα συζητά η Ε.Ε. - Αντιδρά η ρυθμιστική αρχή ESMA

Το ζήτημα της κάλυψης των εγγυήσεων των ενεργειακών ομίλων στις προθεσμιακές αγορές, δηλαδή τα λεγόμενα margin, έχουν αναδειχθεί σε μείζον θέμα εν μέσω της κρίσης, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε χρεοκοπίες και να απειλήσουν το σύνολο του ενεργειακού τομέα στην Ευρώπη.

Πρόσφατα, μια επιστολή της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής χρηματοοικονομικών προϊόντων (ESMA) ήρθε στο φως, η οποία φανερώνει τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι ώστε να διευκολυνθούν οι ενεργειακοί όμιλοι και να μην απειλούνται τόσο έντονα από τις αυξημένες απαιτήσεις για margins.

Ανάμεσα στις προτάσεις που συζητώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το να μπορούν οι εταιρείες να καλύπτουν μέρος των εγγυήσεων με δικαιώματα εκπομπών CO2 αντί για ρευστό, αλλά και περισσότερες δυνατότητες κάλυψής τους με ομόλογα, εταιρικά χρεόγραφα και τραπεζικές εγγυητικές επιστολές.

Η ESMA τονίζει σχετικά ότι ο κανονισμός κάνει δεκτές μονάχα εγγυήσεις με υψηλή ρευστότητα και χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο για την κάλυψη της έκθεσης των συμμετεχόντων της αγοράς.

Η θέση της ESMA ανά κατηγορία προτεινόμενων εγγυήσεων έχει ως εξής:

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Τα ομόλογα αυτά γίνονται ήδη δεκτά ως εγγύηση και δεν θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή του καθεστώτος.

Δικαιώματα CO2: Η αρχή δεν θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν δεκτά ως εγγυήσεις λόγω της μεταβλητότητας στη συγκεκριμένη αγορά και της περιορισμένης νομικής προστασίας.

Εμπορικά χρεόγραφα: Η ESMA θεωρεί ότι δεν πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα χρήσης εμπορικών χρεογράφων για σκοπούς εγγυήσεων.

Τραπεζικές εγγυήσεις με στήριξη του Δημοσίου: Οι εγγυήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από χαμηλό πιστωτικό ρίσκο και γίνονται δεκτές.

Τραπεζικές εγγυήσεις δίχως υποστήριξη: Η ESMA αντιδρά στη χρήση τους ως εγγύηση για τα margin των ενεργειακών ομίλων και τονίζει ότι χρειάζονται πολύ αυστηρές προδιαγραφές σε όρους χρονικούς και σε όρους μεριδίου στο ευρύτερο margin.

Πέρα από τα παραπάνω, η ESMA έχει ζητήσει ήδη την αύξηση του ορίου εκκαθάρισης από το 1 στα 4 δις. ευρώ, ενώ παράλληλα είναι υπέρ της διακοπής των συναλλαγών σε προϊόντα όταν η μεταβλητότητά τους ενδοσυνεδριακά ξεπερνά κάποιο όριο.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακοί όμιλοι με τα margin έχουν περιορίσει τη δραστηριότητά τους στις προθεσμιακές αγορές και τη δυνατότητα αντασφάλισης.
energypress.gr

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας