Σάββατο, Σεπτέμβριος 24, 2022
14/07/2020

Γνωμοδότηση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) για Πλοήγηση

Μετά από έγγραφο αίτημα της ΕΕΝΜΑ η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την νομοθεσία και την συναφή αλληλογραφία, με την Γνωμοδότησή της 22/2020, αποφάσισε ομόφωνα για το θέμα της Πλοήγησης τα ακόλουθα:

Τα πλοία της shortsea ναυτιλίας δύνανται να τύχουν εξαίρεσης από την υποχρεωτική πλοήγηση, εφόσον ενδεικτικά συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Διενεργούν τακτικές, περιοδικές και με εύλογη συχνότητα προσεγγίσεις στους Ελληνικούς λιμένες, κατ’ αντιστοιχία με αυτές των πλοίων της ακτοπλοΐας

- Έχουν έμπειρους Πλοιάρχους, ναυτολογημένους για αρκετά έτη στα ίδια πλοία και, ως απόρροια της συνδρομής τούτης και της προαναφερθείσας προϋποθέσεως, έχουν αποκτήσει αποδειγμένα γνώση των ιδιομορφιών του εκάστοτε ενδιαφέροντα λιμένα

Η Γνωμοδότηση αυτή απεστάλη στο αρμόδιο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνεται επίσης ότι η Ένωση έχει ζητήσει από τη ΡΑΛ και για το θέμα της Ρυμούλκησης, που είναι αντίστοιχο και αλληλένδετο, έκδοση ανάλογης Γνωμοδότησης.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας