Πέμπτη, Ιούλιος 29, 2021
23/06/2021

IMO: Μείωση των ναυτιλιακών εκπομπών άνθρακα κατά 40% έως το 2030

Αρχικό στόχο για την μείωση κατά 11% της έντασης των εκπομπών αερίων ρύπων στη ναυτιλία έως το 2026, έχουν τα νέα μέτρα που αποφάσισε η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του IMO. Ο απώτερος στόχος είναι η μείωση κατά 40% έως το 2030.

Ειδικότερα, τα νέα μέτρα θα απαιτήσουν από όλα τα πλοία να υπολογίσουν τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΧΙ), ακολουθώντας τεχνικά μέσα για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να καθορίσουν τον ετήσιο δείκτη έντασης άνθρακα (CII) και την διαβάθμιση του. Επίσης, τα πλοία θα έχουν βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης από το Α έως το Ε. Οι πιστοποιήσεις ΕΕΧΙ & CII θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023.Με την σειρά του ο ΙΜΟ θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους εώς τον Ιανουάριο του 2026.

Την ίδια ώρα οκτώ διεθνείς ναυτιλιακές οργανώσεις (Bimco, Clia, Intercargo, Interferry, Ics Intertanko, Ipta & Wsc), καλούν τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ένα R&D fund -ταμείο έρευνας & ανάπτυξης, ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα εποπτεύεται από τον ΙΜΟ. Ειδικότερα, το εν λόγω ταμείο θα επιταχύνει την ανάπτυξη και την εισαγωγή τεχνολογίων και καυσίμων μηδενικών εκπομπών για τις θαλάσσιες μεταφορές.

 

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας