Σάββατο, Σεπτέμβριος 24, 2022
08/08/2022

Star Bulk:Κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους $200.1 εκατομμυρίων το δεύτερο τρίμηνο

Η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk Carriers Corp., συμφερόντων του Πέτρου Παππά γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Αναλυτικότερα, αξιοσημείωτα ήταν τα καθαρά κέρδη (net income) που κατέγραψε η Εταιρεία, τα οποία διαμορφώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς σε 200.1 εκατομμύρια δολάρια ή 1.95 δολάρια ανά μετοχή από 124.2 εκατομμύρια δολάρια ή 1.22 δολάρια ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2022 ανήλθαν σε 370.5 εκατομμύρια δολάρια ή 3.62 δολάρια ανά μετοχή από 159.9 εκατομμύρια δολάρια ή 1.59 δολάρια ανά μετοχή το πρώτο περσινό εξάμηνο. Σχετικά με τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) αυτά το εφετινό δεύτερο τρίμηνο ήταν 251.5 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 179.7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021 (Q2) και το πρώτο εφετινό εξάμηνο ήταν 472.1 εκατομμύρια δολάρια από 264.2 εκατομμύρια δολάρια το 2021 (H1). Εκτός των άλλων ενδιαφέρον έχουν και τα έσοδα από τις ναυλώσεις (voyage revenues) τα οποία διαμορφώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε 417.3 εκατομμύρια δολάρια από 311.4 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και αντίστοιχα το εφετινό πρώτο εξάμηνο ήταν 778.2 εκατομμύρια δολάρια από 511.8 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Στις 30 Ιουνίου του 2022, η εταιρεία είχε 128 bulk carriers (συνολικής χωρητικότητας 14.1 εκατομμυρίων dwt- συμπεριλαμβανομένων 17 Newcastlemaxes, 22 Capesizes, 2 Mini Capesizes, 7 Post Panamaxes, 41 Kamsarmaxes, 2 Panamaxes, 20 Ultramaxes & 17 Supramaxes) και το συνολικό ποσό μετρητών στον ισολογισμό της ήταν 385.6 εκατομμύρια δολάρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά 1.65 δολάρια ανά μετοχή, καταβλητέο στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 ή περίπου σε όλους τους μετόχους που κατέχουν μετοχές στις 25 Αυγούστου 2022.Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος αναμένεται να είναι η 24η Αυγούστου 2022.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, δήλωσε ότι "Η Star Bulk συνέχισε τις ισχυρές επιδόσεις της το 2022, αναφέροντας για το δεύτερο τρίμηνο καθαρό εισόδημα 200,1 εκατομμυρίων δολαρίων, έσοδα TCE 337.5 εκατομμύρια δολάρια και EBITDA 251.5 εκατομμύρια δολάρια.Το TCE για το τρίμηνο ήταν 30.451 δολάρια ανά ημέρα και ανά πλοίο, αύξηση 33% σε ετήσια βάση.Κοιτάζοντας το επόμενο τρίμηνο, έχουμε καλύψει το 61% των διαθέσιμων ημερών μας για το τρίτο τρίμηνο σε TCE περίπου 29.000 δολάρια ημέρα ανά πλοίο.Σύμφωνα με την καθιερωμένη μερισματική πολιτική μας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 1.65 δολάρια ανά μετοχή. Η Star Bulk έχει διανείμει 6.55 δολάρια ανά μετοχή τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα.Συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε το χρέος μας από την αρχή του έτους. Έχουμε αναχρηματοδοτήσει περίπου 310 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που θα μειώσει το κόστος τόκων μας κατά 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Star Bulk έχει δημιουργήσει μια Επιτροπή ESG, η οποία θα καθοδηγεί και θα υποστηρίζει τη διαχείριση σε θέματα που σχετίζονται με το ESG. Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους Διευθυντές και αποτελεί άλλη μια απόδειξη της σημασίας της καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής συνείδησης της Star Bulk.Παρά τους επερχόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, το ανταγωνιστικό λειτουργικό μας κόστος και ο εξοπλισμένος στόλος μας με scrubber, μας επιτρέπει να παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές εσόδων της εταιρείας μας παρά το φαινομενικά αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον".

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας