Σάββατο, Οκτώβριος 01, 2022
09/08/2022

Global Ship Lease: Αύξηση λειτουργικών εσόδων κατά 97.6% το πρώτο εξάμηνο του 2022

Η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία Global Ship Lease, Inc. (GSL), συμφερόντων του Γιώργου Γιουρούκου, γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς.

Αξιοσημείωτα είναι τα λειτουργικά της έσοδα (operating revenue) που το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 154.5 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν από τα 82.9 εκατομμύρια δολάρια που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2022, τα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 308.1 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα δηλαδή κατά 97.6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021 που ήταν 155.9 εκατομμύρια δολάρια που. Όσον αφορά στα καθαρά έσοδα (net income) για τους κοινούς μετόχους ανέρχονται σε 54.5 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 81.1% ή κατά 1.8 φορές, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα ύψους 30.1 εκατομμυρίων δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ενώ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2022, το καθαρό εισόδημα που ήταν διαθέσιμο στους κοινούς μετόχους ήταν 124.7 εκατομμύρια δολάρια. Επιπρόσθετα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) το εφετινό δεύτερο τρίμηνο ήταν 95.3 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τα 49.5 εκατομμύρια δολάρια που ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι. Και αντίστοιχα το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 189,9 εκατομμύρια δολάρια, από μόλις 93.8 εκατομμύρια δολάρια το περσινό πρώτο εξάμηνο. Σχετικά με τα κέρδη ανα μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο ήταν 1.50 δολάρια, έναντι των 0.83 δολαρίων που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Και τα κέρδη ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 1.85 δολάρια,δηλαδή 2.8 φορές τα κέρδη ανά μετοχή που ήταν 0.65 δολάριο την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας, Γιώργος Γιουρούκος σχολίασε μεταξύ άλλων ότι "Με ώθηση από τη συνεχή ανάπτυξη και τις νέες εκτεταμένες μακροπρόθεσμες ναυλώσεις σε υψηλότερα ποσά που εξασφαλίσαμε κυρίως πέρυσι και τίθενται σε πλήρη ισχύ το 2022, εμφανίσαμε σημαντική άνοδο στα έσοδα".

Ο στόλος της GSL αποτελείται από 65 containerships μεταφορικής ικανότητας από 1.118 έως 11.040 teu

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας