Τρίτη, Μάρτιος 28, 2023
12/12/2022

Μαργαρίτης Σχοινάς: Το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα είναι πιο ευνοϊκό από ποτέ

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, τόνισε στην ομιλία του με τίτλο «The EU as a Catalyst for Private Investment and a Paradigm Shift in the Greek Economy» ότι το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα είναι πιο ευνοϊκό από ποτέ, αντανακλώντας την εντυπωσιακή δέσμευση της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την εξασφάλιση πρωτοφανών χρηματοοικονομικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

O κ. Σχοινάς συνέχισε την ομιλία του τονίζοντας τα εξής: «Εν μέσω μιας δύσκολης γεωπολιτικής και μακροοικονομικής προοπτικής και της αυστηρότερης ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από την πρωτοφανή ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια που θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση πιθανών αντιξοοτήτων.

Η ΕΕ έχει δεσμεύσει κεφάλαια άνω του 40% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) ειδικά για την Ελλάδα έως το 2027, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο δικαιούχο μεταξύ των μελών της ΕΕ.

Αυτοί οι πόροι θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για τις σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται για μια πραγματική αλλαγή µμοντέλου στην ελληνική οικονομία με κατεύθυνση προς την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αύξηση των εξαγωγών.

Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι αναμφίβολα το ιστορικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του οποίου η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους με δάνεια και επιχορηγήσεις που ισοδυναμούν με περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 16% του ΑΕΠ της.

Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει λάβει πρόσθετα κονδύλια από την ΕΕ που ανέρχονται σε πάνω από 48 δισεκατομμύρια ευρώ ή 25% του ΑΕΠ της έως το 2027, για τη στήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, και της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού κλάδου και των ΜΜΕ μεταξύ άλλων στόχων.

Αυτά τα πρόσθετα κεφάλαια – που είναι επιχορηγήσεις και επομένως δεν επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος – θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις προερχόμενες από μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, και αγρότες και θα τους επιτρέψουν να αναβαθμίσουν τα προϊόντα τους, να εκπαιδεύσουν το εργατικό δυναμικό τους και να εισέλθουν σε νέες αγορές.

Εκτός από τους πόρους της ΕΕ που προορίζονται ειδικά για την Ελλάδα, υπάρχει μια σειρά από άλλα προγράμματα στον προϋπολογισμό της ΕΕ που θα τονώσουν επίσης τις ιδιωτικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, ιδίως από νέες εταιρείες και επενδυτές στην Ελλάδα.

Η πιο σημαντική πρωτοβουλία αυτού του είδους είναι το InvestEU, μέσω του οποίου η ΕΕ θα παρέχει εν μέρει εγγυήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η European Bank for Reconstruction and Development και οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες».

Video :
http://forums.capitallink.com/greece/2022/agenda/videos/schinas.mp4

 

 

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας