Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
06/11/2022

ABBank: Αύξηση κερδών 117% στο 9μηνο

Αυξημένα κατά 117% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της ABBank το εννεάμηνο του 2022, το ύψος των οποίων ανήλθε στα 10,2 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 4,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει κατά 48% το καθαρό αποτέλεσμα ολόκληρου του προηγούμενου έτους, που είχε διαμορφωθεί στα 6,9 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του εννεαμήνου του 2022 ξεπέρασαν τα 15 εκατ. ευρώ.

Ο επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού και Senior Vice President της ABBank, Αναστάσιος Αφθονίδης, μιλώντας στο «MR», προβλέπει ότι το 2022 θα κλείσει με κερδοφορία μετά φόρων άνω των 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας θα διατηρηθούν στα επίπεδα του εννεαμήνου.

Συγκεκριμένα ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων CET-1 της ABBank, λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη του πρώτου εννεαμήνου, διαμορφώνεται στο επίπεδο του 16% με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαιά της να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Αντίστοιχα οι δείκτες ρευστότητας παρέμειναν σε υγιή επίπεδα, με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 57% και το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να ξεπερνά το 180%. Με αυτά τα δεδομένα «η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) της τράπεζας εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί άνω του 15%», επισημαίνει ο κ. Αφθονίδης, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα διαμορφωθεί κάτω του 1%.

Η ABBank ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2022 πέτυχε την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής της βάση τόσο σε επίπεδο δανείων όσο και καταθέσεων. Έτσι στο εννεάμηνο το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 1,21 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021. Το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε σε 607 εκατ. ευρώ έναντι 566 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021, με το 87% αυτού να αποτελείται ναυτιλιακά δάνεια και το 13% από μη-ναυτιλιακά επιχειρηματικά δάνεια. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 1,8% του συνόλου των δανείων με 55% κάλυψη από προβλέψεις.
Οι καταθέσεις πελατείας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30% σε 1,08 δισ. ευρώ από 842 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021 ενώ ο διατραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 4 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ πέρυσι.
www.moneyreview.gr

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας